Ci którzy palili albo nadal pal? na pewno spotkali si? z urz?dzeniem takim jak elektryczna maszynka do robienia papierosów. Jest to niezwykle pomocne urz?dzenie gdy decydujemy si? na samodzielne sporz?dzanie papierosów. jak jest zalet takiego urz?dzenia i w ogóle takiego sposobu palenia. Oczywi?cie ,wbrew pozorom ca?o?? wychodzi nam taniej. Poszczególne elementy by zrobi? papierosa mo?emy kopic o wiele taniej. Zyskujemy dodatkowo te? czas i pe?na kontrole nad tym ile aktualnie mamy papierosów przy sobie. W ci?gu minuty jeste?my w stanie zrobi? jakie? 4-5 papierosów,czyli w nieca?e 5 minut mamy ju? ca?? paczk?. I najwa?niejsze w ty wszystkim dla mnie jest to ,?e jednak taki sposób wydaje si? by? zdrowszy dla naszego organizmu. Przede wszystkim z tego wzgl?du ,?e gdy kupujemy calom paczk? mielonego tytoniu to z natury jest on mniej napakowany chemi? ni? ten w który jest w papierosach. No i na koniec nasze zrobione papierosy maj? taki sam wygl?d jak te kupione od znanych firm za cena,tempra smak,zdrowie..chyba nie trzeba wymienia? wi?cej by przekona? jeszcze niezdecydowanych do tego typu palenia i do zainwestowania w elektryczn? maszynk? do robienia papierosów